Hoe werkt ZON! samen met ouders

Hoe werkt ZON! samen met ouders? Kinderen leven in verschillende werelden: thuis, school, kinderopvang en hobby en sportclubs. Om die werelden goed op elkaar te laten aansluiten, geeft ZON! een belangrijke rol aan ouders binnen haar centra, bijvoorbeeld door ouders te vragen:

  • te participeren in oudercommissie en activiteitencommissies;
  • in het centrum activiteiten te doen met de kinderen, iets laten zien of vertellen;
  • aanwezig te zijn bij feestjes en partijtjes;
  • ruim voor sluitingstijd aanwezig zijn en zo iets meekrijgen van wat kinderen beleven op het centrum.