Kinderopvang ZON!

Kwaliteit

Kinderopvang ZON! vindt kwaliteit binnen de kinderopvang belangrijk. Wij zorgen voor uitdagende opvang, maar tevens voor goede en veilige opvang. Dit doen wij door in gesprek te blijven met kinderen, ouders en medewerkers. Voor ons personeel organiseren wij jaarlijks een studiedag op het gebied van pedagogiek. Daarnaast beschouwen wij ons pedagogisch beleid als een levend document. Hiermee bedoelen wij dat we continu kijken naar de inhoud van ons beleid en het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen binnen de kinderopvang en binnen onze organisatie.