Kinderopvang ZON!

Pedagogisch beleid

Onder het kopje Wat is ZON! hebben wij kort samengevat wat onze pedagogische visie op kinderopvang inhoudt. Voor ons hele pedagogisch beleid kunt u op een van onze locaties terecht. Op elke locatie van ZON! ligt een exemplaar van ons pedagogisch beleid dat ouders kunnen inzien.

Observeren is een belangrijk onderdeel van ons pedagogisch beleid. Meer informatie over onze eigen ontwikkelde observatiemethode kunt u in ons pedagogisch beleid lezen.