Kinderopvang ZON!

Wie inspireren ZON!

Loris Malaguzzi: 'Een kind heeft honderd talen, en meer'.
Grondlegger van de Reggio Emilia werkwijze die uitgaat van de vele talenten en mogelijkheden van kinderen.

Maria Montessori: 'Help mij het zelf te doen'.
Grondlegster van Montessori onderwijs, die vindt dat alle kinderen een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing hebben. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen aan te reiken.

Rudolf Steiner
Grondlegger van de vrije school en 'uitvinder' van de seizoenentafel: een herkenbaar verzamelpunt van dingen die kinderen buiten vinden in lente, zomer, herfst en winter. Zo ervaren kinderen de betekenis en de belevenis van ieder seizoen.

Janusz Korczak
Korczak heeft samen met 200 kinderen een weeshuis gerund. Met eigen rechtbank waar de kinderen zelf rechter waren. ZON! praat niet over kinderen maar met kinderen. ZON! wil een relatie met kinderen aangaan die gebaseerd is op vriendschap in plaats van alleen opvoeden. Er vanuit gaande dat kinderen zelf in staat zijn om te denken en beslissingen te nemen. ZON! vergadert regelmatig met kinderen over bijvoorbeeld thema's, activiteiten, welbevinden en de aankoop van materialen. ZON! gelooft in de vriendschappelijke relatie met het kind en neemt kinderen en hun mening heel serieus.